שותפים לדרך

כפרי הנוער והפנימיות

נוה עמיאל

ימין אורד

קרית יערים

חברות עסקיות

דיזנגוף סנטר בע"מ

חברת סיגנוס

קרנות

קרן גרהם ורונה בק