%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%95-%d7%a0%d7%95%d7%94-%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%90%d7%9cכפר הנוער נוה עמיאל

%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%94

בספטמבר 2015  ספורט-גשר לחינוך השיקה את התכנית הראשונה בכפר הנוער נוה-עמיאל אשר בעמק יזרעאל. כפר הנוער נוה-עמיאל מהווה בית חם ואוהב לכ-70 נערים מכתה ט' – י"ב אשר איבדו את דרכם ונמצאים בסיכון גבוה. חניכי הכפר מגיעים, בחלק מן המקרים,  מרקע מורכב מאוד מבחינה סוציואקונומית. מרבית הנערים הגיעו לאורך הדרך למצבי קיצון, אך המכנה המשותף לכולם הינו – הרצון להתקדם ולהצליח על אף הקשיים הרבים הנקרים בדרכם.  הכפר מעניק לנערים כלים טיפוליים, חברתיים ולימודיים, תוך מבט עומק אינדיווידואלי, על מנת שעם סיום הלימודים יהיו מוכנים להמשיך את דרכם כאזרחים אחראיים, מובילים ומצליחים.  זוהי להם הזדמנות פז לעלות על מסלול חיים נורמטיבי ולצאת מהכפר עם ארגז כלים עשיר ומשמעותי להמשך חייהם.

התכנית למצוינות בספורט ביוזמת עמותת ספורט – גשר לחינוך היא אחת מתכניות הדגל בכפר. בתכנית משתתפים חניכים שאנו מזהים בהם רצון, מוטיבציה ופוטנציאל להישגים ספורטיביים וכאלה שמוכנים להתחייב ולעמוד בדרישות שמוצבות בפניהם. התכנית מכוונת את החניכים להצבת יעדים ואתגרים ועמידה מתמדת במדדים אותם הם מציבים לעצמם, יחד עם מאמניהם. לצד כל אלה, במסגרת התכנית, נדרשים החניכים לסטנדרטים גבוהים בתחום הלימודים ובהיבטים שונים של נטילת אחריות חברתית ומנהיגות, בנושאים הנוגעים לחיי השגרה בכפר.

משתתפי התכנית הופכים להיות גורם השראה לאחרים. מניסיוננו בשנה האחרונה בכפר הנוער נוה-עמיאל למדנו כי תכנית המצוינות שינתה את השיח בכפר: מעזים לדבר על "מצוינות" ועל "הובלה" מושגים שהחליפו את הדיבור על "הישרדות".